batch IMG 20220408 WA0059

13 kwietnia w Zakrzowie dzieci uczestniczyły w Dniu Sportu. Głównym celem było zachęcenie przedszkolaków do aktywności ruchowej, ale również integrowanie się, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne możliwości oraz nauka dobrego współzawodnictwa.

nauczyciele oddziałów przedszkolnych w Zakrzowie