Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do klas pierwszych dzieci z obwodu szkoły

Ikona DOCX 50Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu

Ikona DOCX 50Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej i oświadczenie woli dot. religii i/lub etyki

Ikona DOCX 50Zarządzenie Burmistrza Gogolina

Rekrutacja do klas pierwszych dzieci spoza obwodu szkoły

 

 Ikona PDF 50Zgłoszenie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I