Ikona PDF 50 

Ikona PDF 50 Instrukcja składania deklracji

Ikona PDF 50Zarządzenie Burmistrz oraz terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Komunikat w sprawie wyników rekrutacji do przedszkoli

Wyniki kwalifikacji są dostępne na Państwa kontach po zalogowaniu od dnia 30 marca 2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych są też wywieszone w placówce, niemniej jednak zachęcamy do zapoznawania się z wynikami za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych.

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola można wykonać elektronicznie z Państwa konta od dnia 30 marca 2021 r. do dnia 09 kwietnia 2021 r.

Instrukcja postępowania przy elektronicznym potwierdzaniu woli jest dostępna na koncie rodzica po zalogowaniu  w zakładce Dokumenty. 

Listy przyjętych będą podane do publicznej wiadomości dnia 12 kwietnia 2021 r.

Listy_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych_w_PSP_3_w_Gogolinie.pdf

Listy_zakwalifikowanych_i_niezakwalifikowanych_w_Zakrzowie.pdf

 

 

Kontynuacja uczęszczania do przedszkola

Szanowni Rodzice Dzieci Przedszkolnych

Uwaga rodzice bardzo ważne!

Deklarację o kontynuacji przedszkola na rok szkolny 2021/2022 należy składać drogą internetową. (INSTRUKCJA DO POTWIERDZENIA WOLI)

Po naciśnięciu przycisku ZAPISZ dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać i złożyć w placówce.

Dopiero po złożeniu podania w placówce, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

Deklaracje należy składać w dniach od 22.02.- 28.02.2021 w godzinach pracy przedszkola.

Link do otwarcia deklaracji o kontynuacji przedszkola: https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

Po wejściu na stronę kliknij „WYPEŁNIJ FORMULARZ”

Rekrutacja do przedszkola

Uwaga rodzice bardzo ważne!

Rekrutacja – nabór wniosków do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022 należy składać drogą internetową od 1.03.2021 r.-15.03.2021 r.

Link do otwarcia wniosku - https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

Po wejściu na stronę kliknij „WYPEŁNIJ FORMULARZ”

Do formularza koniecznie trzeba dołączyć oświadczenia, które dotyczą państwa sytuacji

- załącznik dokumenty

Po naciśnięciu przycisku ZAPISZ dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować wraz z oświadczeniami, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Wydrukowany formularz przed złożeniem w wybranej placówce musi być podpisany przez oboje rodziców.

Dopiero po złożeniu podania w placówce, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.