Zapoznaj się z dokumentami obowiązującymi w naszej szkole.

Statut szkoły pdf

Postępowanie w sytuacji wypadku ucznia pdf

Popełnienie czynu karalnego przez ucznia pdf

Procedury na wypadek zachowań agresywnych: Procedury

Procedury dotyczące substancji psychoaktywnych: Substancje psychoaktywne

Program profilaktyczno - wychowawczy